top of page

M+R ontwikkelde een nieuwe innovatieve hybride werkomgeving voor Mazars in de Kennedy toren Eindhoven

werkconcept en ontwerp innovatieve hybride werkomgeving voor Mazars

Opdracht:

2024

Jaar:

Eindhoven

Plaats:

Mazars accountants

nieuwe innovatieve werkomgeving in de Kennedy toren voor Mazars accountants

De 10e verdieping van de Kennedy toren is heringericht waarbij gebruik is gemaakt van de inrichting met systeemwanden die M+R ontworpen heeft voor HERE technologies. De nieuwe inspirerende werkverdieping sluit aan op de corporate identity van Mazars, met een diversiteit aan werk- en overlegplekken, een eet- werkcafé en ontmoetingsruimten en veel groen.

Omschrijving:

bottom of page