top of page
Interieur architect

Wij geven vorm aan publieke ruimten zoals kantoren, theaters, vliegvelden, bibliotheken, horecagelegenheden - en we opereren in het betoverende samenspel tussen grootschalige, expressieve architectuur en de intieme sfeer van de ruimte zelf. Ons doel is om inspirerende en leefbare omgevingen te creëren, waar duurzaamheid hoog in het vaandel staat en het welzijn van de gebruiker altijd voorop staat.

ONZE VISIE OP ARCHITECTUUR + WERKWIJZE

OVER M+R INTERIEURARCHITECTUUR

Wat doen wij als interieurarchitecten eigenlijk? Wat drijft ons, waar willen we heen? 

Wezenlijke vragen, waard om hier indringend bij stil te staan.

vormgeven komt overeen met cultuur en met het creëren van een omgeving die aan onze gevoelsmatige behoeften voldoet. 

Ons werk wordt daarom ook geleidt door de volgende culturele waarden...
 

ONZE VISIE OP ARCHITECTUUR

is de schoonheid van de eenvoud. ‘less is more’ krachtige en pure ontwerpen die de tand des tijds kunnen doorstaan. 

HELDERHEID

is waarde. We bouwen wat duurzaam zal zijn. De kracht van een sterk ontwerp is visie, innovatie en de kwaliteit van de uitvoering.

KWALITEIT

is het authentieke karakter van een project. Dit komt naar voren uit context van de opgave en de identiteit van de opdrachtgever. Wij zijn zeer begaan en betrokken bij onze projecten.

PERSOONLIJKHEID

beweegt ons ​​allemaal. Het raakt iedereen die betrokken is bij de creatie en het gebruik van de gebouwen, interieurs en producten. Inspiratie is de basis van hetgeen we vormgeven en het resultaat dat we willen bereiken.

INSPIRATIE

is het natuurlijke evenwicht tussen de mens en de natuur, de behoeften die elk individu in zijn of haar omgeving heeft en die door architectuur kan worden vervuld. 
 

INTUITIEF

is het ervaren van vrijheid in een ruimte; het vermogen om te 'ademen'. De aanwezigheid van licht en lucht zorgt voor een ruimtelijk gevoel, het juiste klimaat. 

RUIMTE

goed ontworpen ruimten op menselijke schaal bieden comfort, de juiste gevoelswaarde in materiaal, geluid en kleur. 

COMFORT

is het gevoel van veiligheid in een ruimte. Zich op uw gemak voelen in een omgeving is de ervaring van rust, comfort en interactie.

GEBORGENHEID

 is wat onze aandacht trekt en ons stimuleert. Net als kunst is het een prikkel of verrassing die het gevoel en inzicht stimuleert of creativiteit bevordert.

EXPRESSIE

is de relatie tussen ruimten, zowel binnen als buiten. Verbinding kan fysiek en visueel zijn. Verbinding stimuleert de interactie tussen ruimtes, tussen binnen en buiten en tussen mensen. Verbinding creëert een avontuurlijke ervaring van personen binnen ruimten en erbuiten.

VERBINDING

ONZE WERKWIJZE

Ontwerpen betekent voor ons allereerst: heel goed luisteren. Luisteren naar de opdrachtgever en alle betrokken partijen. Wat is hetgeen dat onze opdrachtgever wil? Wat is de ‘vraag achter de vraag’? Welke belangen spelen er, welke wensen en behoeftes? Vervolgens luisteren we ook goed naar onszelf. Wat vinden wij ervan? Wat zegt onze ervaring? Klopt hetgeen de opdrachtgever wil, zijn er betere oplossingen mogelijk?
Over al deze kwesties gaan we het gesprek aan. Ons vak is luisteren, aanvoelen, analyseren, ordenen en uiteindelijk het vertalen van de vraag naar een innovatieve oplossing.

HET GESPREK

O1.

Vaak zijn onze projecten complexe opgaven, interieurarchitectuur op grote schaal. Wij benaderen ieder project vanuit architectonisch perspectief. We analyseren de functies en het gebruik van het gebouw en onderzoeken hoe je deze het beste kunt ordenen binnen de gegeven ruimte. Om de binnenruimtes optimaal te laten aansluiten op functie en gebruik, kunnen we bouwkundige ingrepen voorstellen: trappen, een entree, een doorgang of tussenvloer worden toegevoegd of verplaatst.

We werken vanuit een totaalconcept voor het hele project. Alle elementen van interieur en exterieur moeten uiteindelijk een geheel vormen, waarbij elk detail is afgestemd op het gewenste resultaat: van de klimaatbeheersing, akoestiek tot de deurknoppen en van de verlichting tot het tapijtdessin.

DE SAMENHANG

02.

Om ordening aan te brengen in alle onderdelen van een ruimte, zijn licht, ritme en kleur onze belangrijkste hulpmiddelen. Natuurlijk daglicht is wezenlijk voor de beleving van de binnenruimtes en dient zoveel mogelijk onbelemmerd haar werk kunnen doen, aangevuld met kunstlicht waar dat nodig is. Licht geeft diepte en contrast aan een ruimte. Het benadrukt de vormen en het ritme van architectonische elementen. Licht in combinatie met ritme en verfijnd kleur- en materiaal gebruik laat een ruimte tot leven komen.

LICHT, RITME & KLEUR

03.

De gebruiker staat centraal in onze ontwerpen. Hoe beleeft een persoon (bezoeker, medewerker, bewoner) de ruimte, voelt men zich veilig en op z’n gemak? Het exterieur is de schil die de binnenruimte; de gebruiksruimte, conserveert. Het gebruik is het hoofddoel van de ruimte. Daarom is het interieur zo belangrijk: hier wordt de menselijke schaal gecreëerd. Het werk van ons bureau draait uiteindelijk om het creëren van een ‘tweede huid’ in gebouwen, de omgeving waarmee de mens direct in contact komt, die men het sterkst ervaart. Ruimtes dienen prettig en veilig aan te voelen. Om dit te bereiken, moet je ervoor zorgen dat een ruimte volstrekt voor zichzelf spreekt. Al bij binnenkomst moet deze herkenbaar zijn, je moet er meteen je weg kunnen vinden (cognitief). Daarvoor moet alles kloppen: verlichting, akoestiek, klimaatbeheersing, routing, kleur en materiaal. Goed gekozen vormen, kleuren en duurzame materialen zorgen er bovendien voor dat een omgeving een positief effect op mensen heeft.

DE MENSELIJKE MAAT

04.

Duurzaamheid is een containerbegrip aan het worden, maar dat doet niets af aan het belang ervan. De meest voor de hand liggende invulling van duurzaamheid is volgens ons: projecten neerzetten waar de opdrachtgever ook op de lange termijn profijt heeft. Daarvoor zijn (eerlijk)materiaal, afwerking en detaillering heel belangrijk. In ecologische zin streven we naar een optimaal duurzaam eindproduct. Dat betekent dat we zoveel mogelijk materialen (her)gebruiken die het milieu en de natuurlijke bronnen niet of zo min mogelijk belasten en dat we zoeken naar energie neutrale oplossingen voor bijvoorbeeld verlichting en klimaatsystemen. Duurzaam en innovatief vormen een uitstekende combinatie, mits je de oplossingen tot in detail doordenkt en uitwerkt. M+R heeft een zeer ruime ervaring op het gebied van duurzaamheid in projecten: Breeam (excellence); Leed; de natural step; Cradle to Cradle etc.

DUURZAAMHEID

05.

Wat is er duurzamer dan het herbestemmen van een bestaand gebouw? In verouderde stedelijke gebieden kan een nieuw gebruik van bestaande bebouwing leiden tot prachtige ontwikkelingen. Van die kansen zou veel meer gebruik gemaakt moeten worden. Voor ons bureau is juist dit type projecten een uitdaging. Hier vinden we bij uitstek de complexe vraagstukken waar we ons zo graag mee bezig houden. Het revitaliseren van bestaande gebouwen vraagt om inventiviteit en innovatief vermogen. Bij het renoveren en herbestemmen van monumenten is het uitgangspunt altijd de historische en architectonische kwaliteit zoveel mogelijk intact te laten. De aanpassingen worden als een soort ‘inbouwpakket’ aan het gebouw toegevoegd. Soms harmoniërend, soms contrasterend maar nooit concurrerend met de oorspronkelijke basis. Niet alleen fraaie monumenten lenen zich voor een dergelijke aanpak. Ook veel gedateerde en vaak onaantrekkelijke onderkomens kunnen getransformeerd worden tot moderne en attractieve gebouwen.

REVITALISERING

06.

De moderne organisatie is in ontwikkeling. Een kernbegrip daarbij is flexibiliteit: soepelheid, buigzaamheid. In overdrachtelijke zin wordt het gebruikt als karaktereigenschap van een persoon, een organisatie of een gebouw. Het staat voor het vermogen om zich moeiteloos aan te passen als de situatie daarom vraagt.

Vandaag de dag kan iedereen overal werken, daarbij geholpen door de voortdurende ontwikkeling van communicatiemiddelen. Starre kantoorruimtes passen daar niet meer bij. Het innovatief werken vraagt om een andere werkomgeving. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan een ordening van werkruimtes op basis van activiteiten: geconcentreerd werken in een stilteruimte, overleggen in een vergaderruimte, brainstormen in een inspirerende ruimte, en ook thuiswerken kan in zo’n concept opgenomen worden. Het flexibel inrichten van werkplekken biedt organisaties ook de kans om efficiënter met ruimte om te gaan. Om het concept ook in de praktijk te laten werken, moeten het interieurontwerp de nieuwe functies zo goed mogelijk ondersteunen, maar zonder dat het op zijn beurt een te starre ordening oplegt. Inderdaad, flexibel.

FLEXIBILITEIT

07.

Complexe projecten vragen om een hele goede samenwerking. Met de opdrachtgever, maar ook met aannemers, installateurs en adviseurs. Je dient als interieurarchitect met al de belangen rekening houden en tegelijk staan voor je eigen visie. In dat dynamische geheel zien wij onze rol van initiator, inspirator en centraal aanspreekpunt. Degene die overzicht heeft over alle facetten en belangen, die kan switchen van de constructie van een nieuwe entree naar de kleur van de tegeltjes op het toilet, en vooral: degene die te midden van alle verschillende stemmen die van de gebruiker kan vertegenwoordigen. Een goede interieurarchitect is in onze beleving een regisseur, die alle disciplines uiteindelijk tot één geheel weet te smeden.

DE INTERIEURARCHITECT ALS REGISSEUR

08.

M+R 20_20_2020.jpg
bottom of page