top of page
DRU Cultuurfabriek ontwerp M+R

Markante complexen of gebouwen verwerven een plaats in ons geheugen door bepaalde herinneringen of ervaringen, gecombineerd met de sfeer en uitstraling van de omgeving. Het vasthouden aan dit gevoel, gecombineerd met de fysieke mogelijkheden van een gebouw, bepaalt het al dan niet slagen van een revitalisatie of herbestemming.

Een ontwerp voor bestaande bebouwing is niet wezenlijk anders dan het maken van nieuwe plannen in een bestaande context. M+R interior architecture probeert altijd de bestaande structuren en de bebouwingstypologieën van de plek te doorgronden. Door waardevolle elementen van het gebouw en zijn omgeving te (h)erkennen, zijn wij in staat ingrepen te doen die als vanzelfsprekend passen binnen de bestaande omgeving. Bij het doorvoeren van de aan- en inpassingen houden we nauwlettend de wensen en eisen van de opdrachtgever in gedachten, zodanig dat er een optimale symbiose - en hiermee een kwalitatieve en duurzame omgeving - ontstaat.

VISIE OP HERBESTEMMING, REVITALISERING EN RESTAURATIE

OVER M+R INTERIEURARCHITECTUUR

'Our responsibility is creating architecture that can stand the test of time'

M+R interior architecture

Provinciehuis Zeeland ontwerp M+R
Oude Raadhuis Roosendaal ontwerp M+R
Monumentale grachtenpanden ontwerp M+R
bottom of page