top of page

De rol van de interieurarchitect
M+R ziet de rol van interieurarchitect die van regisseur, op basis van de wensen en eisen van de gebruikers en de bevindingen die voortvloeien uit de afstemmingen met deze gebruikers vertalen naar innovatieve, haalbare plannen die passen bij de wens en identiteit van onze opdrachtgevers. In deze rol adviseert M+R haar opdrachtgevers in alle facetten van ons vakgebied: ruimte, licht, kleur, materialen, duurzaamheid, innovatie, kwaliteit, comfort, ambiance en technieken. 

ONZE WERKWIJZE

Interieurarchitect

VISIE M+R INTERIEURARCHITECTUUR

WERKWIJZE

Voor het vervaardigen van de juiste beleving en inrichting gaan we uit van een integrale design aanpak waarbij de gebruiker centraal staat. De interactie met gebruikers en het ontwerp onderzoek van ons bureau zorgt voor een passende vormgeving van bij­voorbeeld omgeving, proces, interactie of communicatie. Deze interactieve aanpak biedt inzicht in de feitelijke activiteiten, wensen en de wijze waarop deze ervaren worden door al de betrokkenen. Met ervaringen bedoelen we de percepties, gevoelens en interpretaties van activiteiten, ruimtes, sociale interactie en gewenste verschijningsvorm (DNA).​

DE GEBRUIKER CENTRAAL STELLEN

O1.

  • Wat gebeurt er nu? Wat is de relatie tussen mens, plaats en hulpmiddelen over tijd?

  • Hoe wordt de huisvesting nu ervaren? Wat zijn de belangrijkste invloeden op deze ervaring?

  • Hoe kan dit beter? En waarom?

  • Waar zitten de problemen en kansen? Waar is de meeste ‘ervaringswinst’ te behalen? Hoe?

M+R heeft middelen ontwikkeld voor het ontwerp onderzoek; Deel van het ontwerp onderzoek is het actief betrekken van de gebruikers in interactieve werksessie en workshops. Dit is een interatief proces, waarbij we gebruik maken van visuele hulpmiddelen, referentiebeelden en spelvormen. Het ontwerponderzoek is een kwalitatief onderzoek om rijke, gevisua­liseerde inzichten te genereren als input voor het ontwerptraject.

BELANGRIJKSTE ONDERZOEKSVRAGEN

O2.

Richting geven aan de plannen voor de nieuwe werkomgeving door middel van inzicht in de huidige en gewenste  ervaringen van onder andere de gebruikers, met betrekking tot de huidige huisves­ting. De ervaringen zijn gerelateerd aan de huidige huisvesting en ervaringen en ontwikkelingen binnen de huidige organisatie in het algemeen;

 

Actief betrekken van gebruikers en haar medewerkers (klankbordgroep) om betrokkenheid te vergroten en de mogelijkheid te bieden invloed te hebben op het te realiseren van de nieuwe omgeving.

DOELSTELLINGEN VAN DE ONDERZOEKSFASE

O3.

Interieurarchitect
bottom of page