top of page
Interieur rijksmonument

RIJKSMONUMENTEN

M+R interior architecture

restaureren, herbestemming en revitalisatie | architectuur; interieurarchitectuur

Markante complexen of gebouwen verwerven een plaats in ons geheugen door bepaalde herinneringen of ervaringen, gecombineerd met de sfeer en uitstraling van de omgeving. Het vasthouden aan dit gevoel, gecombineerd met de fysieke mogelijkheden van een gebouw, bepaalt het al dan niet slagen van een revitalisatie of herbestemming. 

Een ontwerp voor bestaande bebouwing is niet wezenlijk anders dan het maken van nieuwe plannen in een bestaande context. M+R interior architecture probeert altijd de bestaande structuren en de bebouwingstypologieën van de plek te doorgronden.

Door waardevolle elementen van het gebouw en zijn omgeving te (h)erkennen, zijn wij in staat ingrepen te doen die als vanzelfsprekend passen binnen de bestaande omgeving.

Bij het doorvoeren van de aan- en inpassingen houden we nauwlettend de wensen en eisen van de opdrachtgever in gedachten, zodanig dat er een optimale symbiose - en hiermee een kwalitatieve en duurzame omgeving - ontstaat. 

bottom of page