top of page

Begin 2020 werd de wereld opgeschrikt door een pandemie. Zolang het COVID-19 virus onze maatschappij in haar grip heeft, zijn bedrijven genoodzaakt hun werknemers te laten thuiswerken. En hoewel sociale contacten natuurlijk gemist worden, ontstaat al snel het besef dat het merendeel van de werknemers ook prima functioneert vanuit huis. Bijkomend voordeel is dat men door het wegvallen van woon-werkverkeer meer tijd overhoudt voor andere tijdsbestedingen.

Nieuwe duurzame en innovatieve werkomgeving

Opdracht:

2020

Jaar:

Amstelveen

Plaats:

pensioenfonds PGB

DUURZAME INNOVATIEVE WERKOMGEVING

De coronacrisis bewijst maar weer eens dat sociale en maatschappelijke ontwikkelingen niet alleen van grote invloed zijn op ons dagelijks leven, maar vooral ook op de manier waarop we ons werk doen. Het aantrekken en vooral behouden van talent is momenteel belangrijker en uitdagender dan ooit. Daarbij is het goed om te weten dat werknemers grote waarde hechten aan de verbintenis met hun werkgever. Ze willen deel uitmaken van een team en er trots op zijn te mogen werken bij een aantrekkelijke en succesvolle onderneming.

Vervaging scheidslijn werk en privé
De tendens is dat de scheidslijn tussen werk en privé steeds verder vervaagt. Door internet, mail en social media ligt de wereld aan onze voeten. We kunnen ons werk altijd en overal doen en ontvangen 24/7 informatie en nieuws. Het kanaliseren van deze informatie en het juist interpreteren ervan is van groot belang, ook voor ondernemingen. Want hoe beschermen we onze organisatie, knowhow en medewerkers? En hoe onderscheiden we ons van de rest?

Vrijheid, autonomie, creativiteit
Dat onderscheidend vermogen zit hem in het geval van Pensioenfonds PGB onder andere in een gemoderniseerd, fris en multifunctioneel kantoor. M+R interior architecture werd aangetrokken voor het ontwerp. Het vernieuwde gebouw biedt vrijheid en autonomie, maar ook voldoende ruimte voor creatieve mogelijkheden. Door de generieke indeling, die tijdens co-creatiesessies in nauwe samenwerking met de PGB-medewerkers is vormgegeven, ontstaat een flexibele werkomgeving die veranderingen en innovaties probleemloos adopteert.

Variatie aan werkplekken
Het kantoor voorziet ruimschoots in een breed scala van ruimtes. Denk aan stilteruimtes, teamruimtes, belplekken, informele overlegplekken en brainstormruimtes. Vergaderen kan traditioneel zittend, staand, onsite en online. Ook op de werkplekken kunnen PGB-werknemers zitten en staan afwisselen. De samenwerking met de gebruikers heeft geresulteerd in een gebouw waar zij prettig en slim kunnen samenwerken. De variatie aan werkplekken zorgt ervoor dat er altijd een plek is die past bij de werkzaamheden van dat moment. Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat de PGB-medewerkers, nadat het coronavirus onder controle is, graag hun weg naar het nieuwe kantoor vinden.

Uitdragen van de kernwaardes
Iedere verdieping is uitgevoerd in een van de kleuren uit de PGB-stijlgids. De wanden van de lifthallen zijn voorzien van fotobehang dat de kernwaardes van PGB verbeeldt: betrokken, authentiek, helder en samen. De begane grond van het nieuwe kantoor is volledig ingericht voor ontmoeten, ontspannen, brainstormen, kennis delen, overleggen, presenteren en vergaderen. Om het werkplezier te vergroten, is de ruimte open en licht en aangekleed met veel groen.

Hospitality & meeting
De linkervleugel is ingericht voor ontvangst en hospitality. Er is een eet-/werkcafé dat toegang biedt tot het buitenterras aan de zuidzijde van het gebouw. Het terras zweeft boven het talud en is bereikbaar via de bestaande opening van de vluchtweg. De rechtervleugel is een meeting-gebied, met verschillende vergader-, brainstorm-, presentatie- en overlegruimtes. Centraal in deze rechtervleugel bevindt zich een plek voor informeel overleg, aanlanden en flexwerken. De verschillende moderne vergaderfaciliteiten, zowel fysiek en digitaal, worden ook gebruikt door aangesloten bedrijfsverenigingen, ondernemingen en relaties van PGB.

Open trappen
De grootse architectonische verandering was wel dat de beide atria door bureau M+R zijn voorzien van nieuwe open trappen. Deze verbinden de begane grond en de drie verdiepingen vanuit het open middengebied met elkaar. Op elke verdieping is een terras gerealiseerd met informele zitjes, aanlandplekken en een pantry. Deze terrassen zorgen voor een natuurlijke scheiding tussen de open ‘publieke’ ruimtes en de werkplekgebieden.

Hergebruik en modernisatie
Het was een grote eer om voor Pensioenfonds PGB een efficiënt, duurzaam en tijdloos interieur te mogen realiseren in het kantoorgebouw uit 1986 dat ruimschoots binnen budget is gebleven. We hebben zoveel mogelijk bestaand materiaal hergebruikt, zoals vloerbedekking, houten vloerdelen, kabelgoten, een deel van de binnenwanden, inductie-units en toiletten. Het gebouw is gemoderniseerd door nieuwe isolerende geveldelen, het ombouwen van de bestaande verlichting naar led-technologie en de aansluiting op de stadsverwarming. Het gebouw heeft nu energielabel A+. We hebben het buitenterrein opnieuw ingericht met hergebruik van de bestaande bestrating en met behoud van de bomen. Er zijn elektrische oplaadpunten geplaatst, duurzame terreinverlichting voor de veiligheid en PGB-bewegwijzering voor de oriëntatie.

Omschrijving:

bottom of page